افتتاح دوّمین گالری کاوایی در خیابان لارستان

 با بازدید خود از جدیدترین پیانوهای کاوایی دردوّمین گالری آوا موجبات افتخار ما را فراهم می‌آورید.

new showroom

نشانی: تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان استاد مطهری ،خیابان لارستان، شماره 65

                          

تلفن: 88899631، 88907437