شرکت نیکاسا
 

شرکت نیکاسا در سال 1366 شمسی تاسیس و با نمایندگی ماشینهای اداری ژاپن آغاز به کار کرد.

پس از دوسال و کسب موفقیت در زمینه بازاریابی و فروش محصولات پیشرفته اتوماسیون اداری برادر، نسبت به اخذ نمایندگی شرکت کاوایی ژاپن، سازنده بنام آلات موسیقی در دنیا، نیز اقدام نمود.

ابتدا، همکاری با کاوایی در زمینه پیانوهای گرند و دیواری شروع شده و سپس پیانوهای دیجیتال نیز به سبد محصولات کاوایی در ایران افزوده شد.

اکنون، پس از 29  سال سابقه همکاری موفق با شرکت کاوایی ژاپن، شرکت نیکاسا افتخار دارد که به فروش بیش از 5000 پیانوی کاوایی و استحکام روز افزون نام کاوایی در ایران، نائل شده است.

 

 

برتری ژاپنی فلسفه ماست

 

 

"We touch your heart strings"

Hirotaka Kawai
President & CEO