تاریخچه افتخارات کاوایی

  کمپانی KAWAI به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های ابزارآلات موسیقی تاکنون موفق به اخذ بیش از 40 تقدیرنامه  و نشان افتخار ارزنده جهانی گردیده است

2018

Tastenwelt Magazine "Product Award" (ES110 Digital Piano)

2017

MMR Home Digital Keyboard Line of the Year (CN Series Digital Pianos)

Music Inc. Product Excellence Award ( GX-2 Grand Piano)

Good Design Award, Japan Institute of Design Promotion (NOVUS NV-10 Hybrid Digital Piano)

Tastenwelt Magazine "Product Award" (ES8 Digital Piano)

2016

MMR PRODUCT OF THE YEAR (GL Series Grand Pianos)

MMR Home Digital Keyboard Line of the Year (CS / CA Series Digital Pianos)

2015

MMR Legacy Award (CA95)

Music Inc. Supplier Excellence Award (for Exceptional Products and People)

Music Inc. Product Excellence Award (CA97 and CA67 Digital Pianos)

Tastenwelt Magazine "Best Compact Piano" (ES8 Portable Digital)

2014

Music Inc. Supplier Excellence Award (for Exceptional Products and People)

Music Inc. Product Excellence Award (CN Series Digital Pianos)

MMR Home Digital Keyboard Line of the Year (CN Series Digital Pianos)

MMR Pro Digital Piano Line of the Year (MP Series Pro Digital Pianos)

Tastenwelt Magazine "Best Home Digital Under 1500 Euros" (CN34 Digital Piano)

Music Inc. Editor's Choice: NAMM "Best in Show" (CS10 Hybrid Digital Piano)

"Rock oN" Company (Japan) Silver Prize (VPC-1 Virtual Piano Controller)

2013

Music Inc. Supplier Excellence Award (for Exceptional Products and People)

MMR Home Digital Keyboard of the Year (CA95 Digital Piano)

Worship Leader Magazine "Editor's Pick" (CS7 Digital Piano)

2012

Music Inc. Supplier Excellence Award (for Exceptional Products and People)

MMR Home Digital Keyboard of the Year (CA95 Digital Piano)

Music Inc. Product Excellence Award (CA95 Digital Piano)

Good Design Award, Japan Institute of Design Promotion (CA95 Digital Piano)

Diapason d'Or Award, Diapason Magazine, France (CA95 Digital Piano)

2011

MMR Acoustic Piano of the Year (K-3 Professional Upright Piano)

2010

MMR Acoustic Piano of the Year (K-3 Professional Upright Piano)

Music Inc. Product Excellence Award (CA93 Digital Piano)

Good Design Award, Japan Institute of Design Promotion (CA93 Digital Piano)

2009

MMR Acoustic Piano of the Year (K-3 Professional Upright Piano)

Music Inc. Supplier Excellence Award (Web Site Design)

2008

MMR Acoustic Piano of the Year (K-3 Professional Upright Piano)

Worship Leader Magazine "Best of the Best" (CA51 Digital Piano)

Good Design Award, Japan Institute of Design Promotion (MP8II Professional Stage Piano)

2007

MMR Digital Home Keyboard of the Year (CA91 Digital Piano)

2005

MMR Acoustic Piano Line of the Year (RX Series Grand Pianos)

2004

MMR Acoustic Piano Line of the Year (RX Series Grand Pianos)

2003

MMR Acoustic Piano Line of the Year (RX Series Grand Pianos)

Tastenwelt Magazine (Europe), Readers Choice Award (MP9500 Professional Stage Piano)

Music Inc. Supplier Excellence Award (Product Innovation)

2002

MMR Digital Home Keyboard of the Year (CN270 Digital Piano)

2001

MMR Digital Home Keyboard of the Year (ES1 Portable Digital Piano)

German Music Association, Electronic Product of the Year (ES1 Portable Digital Piano)

2000

MMR Digital Home Keyboard of the Year (CP200 Ensemble Grand Piano)

Good Design Award, Japan Institute of Design Promotion (ES1 Portable Digital Piano)

Keyboard Magazine "Key Buy" Award (MP9000 Professional Stage Piano)

Musicmesse International Press Award (MP9000 Professional Stage Piano)

1999

Keyboard Magazine (Europe), "Best in Class" (CA750 Digital Piano)

1998

SOLO Magazine, Germany, Top Digital Piano (CA750 Digital Piano)